Path: ./Howto HTML/diverses/anzeige
Icon
Size
Age
Title
icon 2.7 K 27 Okt 2001 16 Farben (VGA)
icon 16.7 K 27 Okt 2001 Farbnamen (Netscape)
icon 1.7 K 27 Okt 2001 16 Farben (VGA)
icon 13.6 K 27 Okt 2001 216 Farben (Netscape)